SCOPE 1, 2 & 3

Scope 1, 2, en 3 zijn termen die gebruikt worden om de verschillende categorieën van CO2-uitstoot (of broeikasgasemissies) van een organisatie te classificeren. Deze indeling helpt bedrijven om te zien hoeveel vervuiling ze veroorzaken en hoe ze dit kunnen verminderen, zowel bij de dingen die ze zelf doen als bij de energie die ze inkopen.

Scope 1, directe emissies

Dit zijn emissies die direct door het bedrijf worden veroorzaakt. Denk hierbij aan de uitstoot van bedrijfsauto’s, en het verwarmen van gebouwen. Het zijn de broeikasgassen die vrijkomen uit bronnen die eigendom zijn van of direct gecontroleerd worden door het bedrijf.

Scope 2, indirecte emissies van energie

Deze categorie omvat indirecte emissies die voortkomen uit de productie van de elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die het bedrijf gebruikt. Hoewel deze energie buiten het bedrijf wordt geproduceerd, wordt de uitstoot ervan toegerekend aan het bedrijf omdat het deze energie verbruikt.

Scope 3, andere indirecte emissies

Dit is de breedste categorie en omvat alle andere indirecte emissies die voortkomen uit activiteiten van het bedrijf, maar plaatsvinden vanuit bronnen die niet in eigendom zijn van of direct gecontroleerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn de uitstoot die gepaard gaat met de productie van ingekochte materialen, het transport van ingekochte materialen, uitbesteed werk, het gebruik van de producten van het bedrijf door anderen, en de afvalverwerking.

Samengevat, Scope 1 en 2 zijn meer direct gerelateerd aan de activiteiten binnen het bedrijf en zijn energieverbruik, terwijl Scope 3 een breder beeld geeft van de totale ketenimpact van het bedrijf, inclusief zowel de toeleveringsketen als de afvalketen. Doordat wij als bedrijf inzicht te hebben in deze scopes kunnen we effectievere strategieën ontwikkelen om onze Footprint te verminderen.

Almacon CO2 Footprint

Download hier het Almacon CO2 Footprint document